eläimet ja ympäristö suomessa

Asenne ratkaisee

Susien suojelu on tärkeä asia. Susi on uhanalaisena ja perinteisesti varsin vihattuna sekä pelättynä lajina jatkuvassa vaarassa kadota kokonaan. Nyt susikannan tilanne on stabiili, mutta vielä viime vuosikymmen alussa susipopulaatio oli hälyttävän alhainen. Laji oli todellisessa vaarassa kadota kokonaan.

Asenteilla ja tiedottamisella voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten asenteisiin. Turhaa pelkoa vähentämällä voidaan asenteita muuttaa sudelle suotuisiksi, ja pyrkiä niitä kääntämään ennemminkin suojelun kannalle. Susi-positiiviset dokumentit, kirjallisuus, taide ja vaikkapa pelit ovat kaikki välineitä, joilla asennekasvatusta tehdään.

Asenteisiin voi vaikuttaa monella tapaa

Susi on voimakas hahmo, ja sen ympärille on rakentunut monenlaista myös viihteen saralla. Moni harrastaa esimerkiksi kasinopelien pelaamista. Online-kasinoiden sivuilla, kuten https://kalevalakasino.net on pelattavissa monenlaisia eläimiin ja myös susiin liittyviä pelejä, ja onpa mahdollisuus päästä osallistumaan megavoittoihinkin. Niissä yhteiseen pottiin kerätään pelimaksuja, ja joku onnekas voi voittaa koko potin. Laumadynamiikka siis toimii tässä erinomaisesti, kuten susien keskuudessakin tapahtuu.

Susikannan toivotaan kehittyvän Suomessa sellaiselle tasolle, että kansamme kestää sen ja yhteiselo susien ja ihmisten välillä sujuu sopuisasti. Näin on ollut kautta aikojen viimeistä vuosisataa lukuunottamatta. Tämän yhteiselon edistämiseksi toiminnan ja tiedottamisen pääpaino on tänä päivänä asetettu salametsästyksen torjuntaan, lasten ja nuorten asenteisiin, sekä rakentavien käytäntöjen kehittämiseen. tahtotilana on estää uhkaavat konfliktit kantaa säästävin keinoin. Ongelmia ilmenee kuitenkin aika ajoin sellaisilla susien reviireilla, jossa on esimerkiksi poroelinkeinoa tai maataloutta. Aina on mahdollista löytää keinoja, joilla susien liian lähelle tuomia ongelmia voidaan ratkaista. Esimerkiksi aitojen rakentamisella voidaan kantaa ohjata haluttuun suuntaan ja turhia kaatoja välttäen.

Susiin kohdistuvia pelkoja syntyy usein jo lapsuudessa, osin ne ovat periytyviä, osin johtuvat tietämättömyydestä, mutta valtaosin pelko sutta kohtaan on opittua. Jo lapsuudessa sadut varoittavat susista, ja aikuisille samaa vahvistetaan esimerkiksi lehtien otsikoilla, joissa usein korostetaan suden luontaista pahuutta. Susipelko on toki ihan oikeutettua ja sen, kuten muidenkin eläinten kanssa varovaisuus on aina paikallaan. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että eläin toimii aina vaistojensa varassa, eikä se ole luonteeltaan tai ilkeyksissään paha.