Kirjoittajalta admin

Asenne ratkaisee

Susien suojelu on tärkeä asia. Susi on uhanalaisena ja perinteisesti varsin vihattuna sekä pelättynä lajina jatkuvassa vaarassa kadota kokonaan. Nyt susikannan tilanne on stabiili, mutta vielä viime vuosikymmen alussa susipopulaatio oli hälyttävän alhainen. Laji oli todellisessa vaarassa kadota kokonaan. Asenteilla ja tiedottamisella voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten asenteisiin. Turhaa pelkoa vähentämällä …

Susi on suosittu aihe

Susi on monelle kohde, joka herättää aiheena mielipiteitä, saa aikaan suuria tunteita ja väkevää puolustusta. Susi on koiran sukulaisena ristiriitainen olento. Koiria rakastetaan ja susia vihataan – mutta niitä myös kunnioitetaan ja halutaan suojella. Sudella on jonkinlainen erityisasema meidän ihmisten mielissä, ja harvalla on susiin täysin neutraali suhtautumistapa. Susi herättää …

Susista somessa

Susi on eläin, joka herättää voimakkaita mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin. Susiaiheisia keskustelupalstoja ja artikkelikokonaisuuksia löytyy internetistä runsaasti. Esittelemme tässä muutamia aiheeseen liittyviä sivustoja. Luontoliitto Luontoliiton susiryhmä on susiaiheinen sivusto, jonka tarkoituksena on levittää tietoa, sekä vähentää susiin liittyviä pelkoja ja vihaa. Susiryhmä toimii myös käytännössä positiivisin toimenpitein, esimerkiksi aitoja rakentamalla …

Suurpetojen metsästys

Suurpedot, kuten susi, karhu ja ilves, ovat Suomessa rauhoitettuja eläimiä. Niitä ei siis saa tappaa ilman Suomen riistakeskuksen myöntämää lupaa. Suurpetojen luvaton tappaminen luokitellaan törkeäksi metsästysrikokseksi. Suurpetolajeille on laadittu kannanhoitosuunnitelmat, joiden tehtävänä on varmistaa näiden lajien säilyminen Suomen luonnossa tarpeeksi suurella populaatiolla. Lajien elinvoimaisuuden lisäksi suunnitelmien tarkoituksena on pitää lajit …

Suurpetojen suojelutoimet

Tärkeät suojelutoimenpiteet Suomi on sitoutunut suojelemaan maassamme eläviä suurpetokantoja. Kun lajien populatioita ylläpidetään vähintään minimimäärän verran, pystytään varmistamaan, että lajit pysyvät elinvoimaisina eivätkä ole vaarassa kuolla sukupuuttoon. Tämän vuoksi suojelutoimilla ja niiden noudattamisella on erittäin tärkeä merkitys. Esimerkiksi salakaato on erittäin vaarallista etenkin lajeille, joiden määrä on lähellä minimipopulaatiota. Jos …

Hoitosuunnitelmilla haetaan tasapainoa

Ihmisten ja Suomen luonnossa elävien eläinten yhteiselon mahdollistamiseksi on laadittu hoitosuunnitelmia. Niiden avulla pyritään sovittamaan riistan ja ihmistoiminnan elämää siten, että eläinkantojen säilyminen vahvoina varmistetaan, ilman että ihmisille aiheutuu eläimistä ongelmia. Haasteina riistanhoidon kannalta ovat etenkin suurpetolajien kantojen säilyminen, ja toisaalta eläinten aiheuttamien ongelmien minimoiminen. Suomalainen riistanhoitotapa on korkealle arvostettua …

Petoeläimiä Suomen luonnossa

Suomen luonnossa elää luonnonvaraisena 15 petoeläinlajia. Näistä kotimaamme luontoon kuuluvat alkuperäisinä lajeina susi, karhu, saukko, ilves, kärppä, näätä, mäyrä, hilleri, kettu, lumikko, ahma, vesikko sekä naali. Vierasperäisiä petoeläinlajeja elää suomen luonnossa kaksi: minkki ja supikoira. Suomeen luontoon kuuluvat lajit ovat ihmisille tuttuja, ja monen niistä voikin nähdä vilaukselta metsässä tai …

Susi – villi koiraeläin

Susi, tuo suomalainen suurpeto, on villinä esiintyvistä koiraeläimistä kaikkein suurin. Biologisesti määritellen se on siis kesykoiran kanssa samaa lajia. Koiran tavoin susi on varsin sosiaalinen eläin, ja se elääkin laumoissa. Suomessa on arviolta noin 20 susilaumaa, ja susia tavataan eniten Itä- ja Länsi-Suomessa. Susi on viime vuosina kuitenkin yleistynyt myös …

Susien suojelu vaatii suunnitelmallisuutta

Sudet ja muut suurpedot tarvitsevat suojelua Susien suojelussa asenteilla on tärkeä merkitys. Kun ihmiset saavat tietoa, väistyy myös turha pelko ja viha. Tietoa voidaan jakaa monilla eri tavoin, ja myös viihteellä voi on oma tärkeä roolinsa asenteiden muuttamisessa. Hyvä esimerkki on vanha satu punahilkasta tai kolmesta pienestä porsaasta. Niissä sudelle …