eläimet ja ympäristö suomessa

Susista somessa

Susi on eläin, joka herättää voimakkaita mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin. Susiaiheisia keskustelupalstoja ja artikkelikokonaisuuksia löytyy internetistä runsaasti. Esittelemme tässä muutamia aiheeseen liittyviä sivustoja.

Luontoliitto

Luontoliiton susiryhmä on susiaiheinen sivusto, jonka tarkoituksena on levittää tietoa, sekä vähentää susiin liittyviä pelkoja ja vihaa. Susiryhmä toimii myös käytännössä positiivisin toimenpitein, esimerkiksi aitoja rakentamalla ja jälkiretkiä järjestämällä. Susiryhmä osallistuu aktiivisesti suurpetopoliittiseen keskusteluun, ja antaa halukkaille mahdollisuuden myös kertoa mielipiteensä ja kysyä kysymyksiä sivustolla.

Suomen Susi

Facebookissa on useampi susi-aiheinen ryhmä. Suomen Susi ry on ryhmittymä, joka toimii facebookin kautta. Ryhmän sivut eivät ole niinkään keskustelufoorumi, vaan ne toimivat ennen kaikkea tiedonjakelukanavana suden suojelua aktiivisesti kannattaville henkilöille. Jakamalla tietoa voidaan myös vaikuttaa asenteisiin positiivisella tavalla.

Susihavaintoja voi ilmoittaa facebookissa parillekin sivustolle, mutta näillä sivuilla ei voi yleensä aiheesta kuitenkaan keskustella. Muitakin susiaiheisia sivustoja on facebookissa tarjolla, mutta valitettavan usein keskustelulla on tapana kärjistyä ketjujen pidentyessä. Tämän vuoksi emme tuo näitä sivustoja sen kummemmin tässä esille, vaan suosittelemme mieluummin hankkimaan tietoa faktapohjaisilta sivuilta ja keskustelemaan niiden alla aiheesta.

Kaleva

Kaleva-lehden nettisivuilta löytyy runsaasti susiaiheisia artikkeleita. Osa jutuista on vain tilaajille suunnattuja, mutta valtaosan artikkeleista voi käydä lukemassa kuka vain. Tuoreimmat artikkelit sivulla kertovat esimerkiksi sudenmetsästystä koskevasta Riistakeskuksen päätöksestä, jonka todetaan olevan monelta osin lainvastainen. Siinä korkein hallinto-oikeus on hakenut EU-tuomioistuimesta ennakkoratkaisua koskien tiukennuksia sudenmetsästykselle myönnettäviin lupiin. Tuomioistuin totesi, että kaatolupia on myönnetty liian löyhin perustein. Myös susien aiheuttamien vahinkojen korvauskäytännön nopeutumisesta kertova uutinen on varsin mielenkiintoinen. Kalevan sivuilla voi artikkeleita paitsi lukea, myös jättää artikkeliin liittyvän kommentin, sekä tykätä tai olla tykkäämättä aiheesta.

Maaseudun tulevaisuus

Myös Maaseudun tulevaisuus on koonnut Erä-sivustolleen susiaiheisia artikkeleita, joista suuren osan pääsee lukemaan ilman tilaajan statusta. Tuoreimmissa artikkeleissa kerrotaan muun muassa TASSU-järjestelmästä, johon petoyhteyshenkilö kirjaa saadut susihavainnot. Tuoreessa Länsi-Suomen lumijälkilaskennassa tehtyjä havaintoja kirjattiin järjestelmään 50 kappaletta. Mielipidesivuilla voi tuoda esille oman näkemyksensä asioista, ja myös lehden Facebook-sivuilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.